معرفی شرکت JKS آلمان:  شرکت آلمانی JKS در سال ۱۸۴۲ فعالیت های خود را در زمینه تولید محصولات چرمی در صنعت نساجی آغاز نموده و از سال ۱۹۶۱ با تولید آپرون و کاتس محصولات خود را گسترش داده است.

ابعاد تیغه های لاگ ساو صنعت تیشو Log Saw Blade قطر خارجی mm ضخامت mm طول زاویه دوم زاویه اصلی قطر داخلی مشخصات سوراخ های روی تیغه ۶۱۰ ۳,۰ ۱۰۰ ۲x 7,0° ۱۰۰ – ۶۱۰ ۴,۷۶ ۱۹۰ ۲x 7,0° ۱۰۰ ۴/ ۱/۴“/۲۰۳,۲ mm ۴/ ۱۱/۱۰۲ mm ۴/ ۱۱/۱۰۸ mm ۶۱۰ ۴,۷۶ ۲۱۰ ۲x 7,0° ۶۸,۲۶ […]

هولدر های برش قیچی Shear Cut Holders:

انواع هولدر تیغه کراش Crush Holder

ابعاد استاندارد : قطر خارجی (میلیمتر) قطر داخلی(میلیمتر) ضخامت تیغه (میلیمتر) ۵۰ ۱۹ ۵,۲ – ۶,۳۵ ۷۶,۲۰ ۱۹ ۵,۲ – ۶,۳۵ ۷۶,۹۶ ۱۹/ ۲۲ ۵,۲ – ۶,۳۵ ۱۰۰ ۱۹ ۶,۳۵ ۱۵۰ ۷۰ ۲,۸ جنس: