سیستم کولار Collar System

محصول DIENES آلمان

سیستم کولار و موارد کاربرد:

سیستم کولار بدلیل سهولت در تنظیمات و قیمت ارزان تر نسبت به سایر سیستم ها در بیشتر صنایع کاربرد دارد. تیغه بالا بر روی هولدر کولار قرار گرفته و با توجه به فواصل برش، این هولدر ها روی شفت بالا نصب می گردند. تیغه های پایین نیز در فاصله متناسب با تیغه های بالا، روش شفت پایین نصب می گردند. با پایین آمدن شفت بالا و درگیر شدن لبه تیغه ها با لبه تیغه پایین عملیات برش صورت میگیرد. (این سیستم کیفیت برش کمتری نسبت به سیستم Shear برخوردار است)

صنایع مورد استفاده: کاغذ و مقوا، لیبل، فویل آلومینیوم، فیلم و فویل

 اطلاعات مورد نیاز برای ثبت درخواست:

در صورتی که از هولدر مورد استفاده نقشه ای موجود باشد نیازی به موارد زیر نمی باشد

ابعاد هولدر مطابق شکل روبرو
           (ضخامت x قطر داخلی x قطر خارجی)

قطر داخلی تیغه بشقابی مورد استفاده d3

حالت ارتجاعی دهنده تیغه:

                        ۱- با فنر
                        ۲- با ورق بشقابی

نحوه فیکس شدن هولدر روی شفت

                        ۱- بدون فیکسر (ساده)
                        ۲- با رینگ داخلی
                        ۳- با پیچ
                        ۴- با پیچ و رینگ قفلکن

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت درخواست خرید، با واحد فروش شرکت از طریق راه های ارتباطی زیر اقدام نمایید.